Bus vanuit Amsterdam naar Nijmegen Gastvrij

Bus vanuit Amsterdam naar demo Nijmegen Gastvrij

Aanstaande zaterdag zal er in Nijmegen, onder de noemer 'Nijmegen
Gastvrij!', een demonstratie gehouden worden tegen vreemdelingenhaat en
voor solidariteit en vrijheid van beweging. Vanuit Amsterdam zal er een
bus rijden. Als je mee wil kan je je opgeven via:
busnaarnijmegen <at > riseup.net

Als je het kunt betalen wordt een donatie van 10 euro gesuggereerd, maar
meedoen is natuurlijk belangrijker dan betalen.

Meer info over de demo kun je vinden op
https://nmgngastvrij.wordpress.com

Bus from Amsterdam to demo Nijmegen Gastvrij

Coming saturday there will be a demo in Nijmegen called 'Nijmegen
Gastvrij!'. The demo will march against xenophobia and for solidarity
and freedom of movement. There will be a bus going from amsterdam. If
you'd like to join the bus, reserve your place through:
busnaarnijmegen <at> riseup.net

If you can afford it, a donation of 10 euro is suggested, but
participating is of course more important than paying.

More info on the demo can be found at
https://nmgngastvrij.wordpress.com
Advertisements