De klop op de deur

De schrijnende werkelijkheid van “gastvrij” Nijmegen
De klop op de deur

Om half zeven ‘s ochtends komt de gevreesde klop op de deur. Het gezin, twee ouders met een tienermeisje, haar zusje van 9 en hun broertje van 2,5 jaar, houdt zich stil. Maar de deur wordt opengebroken. Met 10 man sterk worden deze vriendelijke, zachtaardige mensen uit hun huis gehaald en naar de gezinsdetentie gebracht. Dit gebeurde gisteren, in “gastvrij Nijmegen”.

De fracties van de Partij van de Arbeid, de SP, GroenLinks, D66, het CDA, Liberaal Nijmegen, Gewoon Nijmegen en de Stadspartij DNF hebben in maart j.l. verklaard dat Nijmegen een sociale en gastvrije stad wil zijn voor vluchtelingen. In de praktijk blijkt dat echter anders uit te pakken. Het is nota bene de Nijmeegse wijkagent die dit gezin uit huis komt halen.

Een gezin uit Armenië. Hoog opgeleid, wellevend, met aardige en intelligente kinderen die het goed doen op school en inmiddels uitstekend Nederlands spreken. Gevlucht voor de maffiapraktijken van het corrupte Armeense regime, dat hun vader met de dood bedreigde. Hun huis in Jerevan, hun banen, hun vrienden, alles lieten ze achter. Ze staken hun spaargeld in de overtocht naar Nederland. Na een barre tocht van vele dagen werden ze uit de vrachtwagen gezet in de buurt van Ter Apel. Eindelijk veilig? Nee, want hun vluchtverhaal wordt niet geloofd. “Er zitten inconsistenties in”. En de Armeense regering wil niet schriftelijk verklaren dat de man door hen is afgetuigd en voor dood op de vuilstort is achtergelaten. Tja.
Ze moeten terug. Want: uitgeprocedeerd. Maar ze duiken onder, want terug gaan naar Armenië betekent dat de vader wordt opgepakt, gevangen gezet en gemarteld. De rapporten van Amnesty International en Human Rights Watch over dit land laten helaas weinig aan de verbeelding over.

Inmiddels hebben de mensen die het gezin kennen zich verenigd om hen te helpen. Er wordt woonruimte gevonden, voedsel, kleding, onderdak. Dit kost de Nederlandse samenleving helemaal niets. Het steunsysteem rond dit gezin draagt met elkaar de kosten. De meisjes gaan naar school, het gezin leert Nederlands. Op termijn zullen ze hier aan de slag kunnen. Hij was financieel specialist. Zij docente op een HBO. Ze willen alles wel aanpakken.

Voorzichtig durven ze te denken over een toekomst hier. En ze willen graag in Nijmegen blijven, want hier voelen ze zich thuis. Wij, hun Nijmeegse vrienden, voelen ons machteloos door het brute optreden van de Nijmeegse politie. Niemand, maar dan ook niemand wordt er beter van als deze mensen uitgezet worden. We hopen dat de Gemeenteraad van Nijmegen zijn woord gestand doet en de gastvrijheid waar maakt die ze in woorden belijdt.

Wij vragen de gemeente:
– hoe dit heeft kunnen gebeuren
– in het vervolg niet meer aan deze praktijken mee te werken
– de Dienst terugkeer en Vertrek te verzoeken het gezin weer vrij te laten

contact; nmgn.gastvrij@gmail.com

Nu Online; NMGN Gastvrij! zine

De wereld leek even op z’n kop te staan deze zomer. Bijna geen dag ging voorbij of er werd gesproken over grenzen, de gigantische aantallen doden in de Middellandse Zee en de Balkanroute. Even leek het of we er bijna waren, alsof het een kwestie van tijd was dat mensen niet meer hun leven hoefden te wagen voordat ze zich op een plek bevonden waar ze wilden zijn, zonder invloed of controle van staten.

We zijn ondertussen een aantal maanden verder, en niet alleen het weer is somberder geworden. Waar in de zomer een grenzeloze toekomst steeds dichterbij leek te komen, bouwt Europa nu alweer aan de volgende grenzen. Het hek in Hongarije staat nog niet overeind, of een extreem-rechtse backlash raast door Europa. Angst en haat in plaats van solidariteit. Intimidatie van mensen die ook maar enig begrip hebben voor migranten is aan de orde van de dag.

Politici buitelen ondertussen over elkaar heen om vooral te benadrukken dat als er al opvang komt, die zo sober en tijdelijk mogelijk moet zijn en dat ‘we’ echt niet zomaar iedereen gaan opvangen. Argumenten doen er niet meer toe. Iedereen die solidair is met migranten is een landverrader, of wordt met een wel heel slecht gevoel voor historie NSB’er genoemd.

Op zaterdag 21 november organiseerde wij een grote demonstratie in Nijmegen om een duidelijk signaal af te geven voor vrijheid van beweging, tegen racisme en voor grenzeloze solidariteit. In aanloop naar deze demonstratie schreven  verschillende mensen een artikel. Deze artikelen zijn samengevoegd in een boekje die wij tijdens de demonstratie uitdeelde. Een boekje voor alle mensen die wel geïnteresseerd zijn in argumenten, voor iedereen die niet bang is voor een wereld zonder grenzen en voor alle mensen die strijden om zo’n wereld te bereiken, is dit boekje. Omdat we samen sterker staan en elkaar kunnen inspireren door te gaan totdat vrijheid van beweging voor iedereen de realiteit is.

Het boekje kan je hier downloaden zine

Met spoed woonruimte gezocht

Met spoed woonruimte gezocht voor christelijk Armeens gezin met drie kinderen

Op dit moment is een Armeens gezin op zoek naar tijdelijke opvang. Zij zijn twee en een half jaar geleden naar Nederland gekomen na ernstige bedreigingen in Armenië. Ze kunnen elk moment uitgezet worden ondanks de ernstige bedreigingen in Armenië.

Naast de angst om terug te keren, hebben ze ook te kampen met medische klachten. Vooral de kinderen hebben hier het meest onder te lijden. Ze zijn bang en kunnen nauwelijks nog focussen om naar school te gaan.

Daarom zijn ze met spoed op zoek naar een (tijdelijke) woonruimte voor het gezin zodat ze bij kunnen komen en de procedure voor een verblijfsvergunning weer op te starten.

Mocht u een kamer vrij hebben of iemand weten die mogelijk kan helpen, neem contact op met nmgn.gastvrij@gmail.com

 

 

 

Vrouwenbrunch 2.0

Hello friends,
We organized a women’s brunch and it was great! Therefore we would like to get together again on Friday the 19th of February.

We will eat, talk and have fun together in the Klinker. We will also present you a flyer with information about organizing stuff in the Klinker. In this way we can pass on our knowledge so that you will be able to start using the space yourselves. And if you would like to, we can dance together afterwards. So please bring your favorite music to dance on!

If you would like to help organize this, please let us know. We would love to make a plan together with you!

We hope to see you on Friday the 19th of February, from 13:00-17:00 at the Klinker, Van Broeckhuysenstraat 46. We can pick you up at 12.00 at Heumesoord. If you would like to come, please send your name to nmgn.gastvrij@gmail.com.

We zijn opzoek naar mensen die vrouwen van en naar Heumensoord en de Klinker willen rijden. Heb je een auto en lijkt je dit leuk, neem dan contact met ons op.

vrouwendisco1 copy

De Klinker – Van Broeckhuysenstraat 46 – Nijmegen

Vrouwenbrunch

Op 24 januari organiseerden we met Nijmegen Gastvrij! een vrouwenbrunch voor vrouwen die in het vluchtelingenkamp Heumensoord verblijven. In het kamp wonen ongeveer 3000 mensen zonder enige vorm van privacy en weinig activiteteiten (info). Er hebben zich inmiddels verschillende inspirerende politieke initiatieven rondom Heumensoord ontwikkeld, waarin de bewoners van Heumensoord samenwerken met andere bewoners uit Nijmegen. We zien echter dat vooral mannen van Heumensoord zich betrekken bij deze initiatieven, de vrouwen zien we weinig. Daarom leek het ons een goed idee om deze ‘groep’ te benaderen en te kijken of we samen iets op kunnen zetten.

Brunch1_large

We maakten een flyer en togen enkele malen naar Heumensoord om contacten te leggen. Op de dag zelf bleek dat de belangstelling, eigenlijk tegen onze verwachting in, overweldigend was: Er stonden heel veel vrouwen en kinderen te wachten bij het kamp om naar locatie te worden gebracht. We zetten een extra auto in en reden als een gek heen en weer met veel te volle auto’s. Uiteindelijk was iedereen in de Klinker en hebben we eerst gegeten. Het eten viel in goede aarde: de kwaliteit van het eten op Heumensoord schijnt echt heel slecht te zijn.

Voor de kinderen hadden we een programma. In de Broeikas konden jongere kinderen tekenen, films kijken en cakejes versieren. Voor de oudere kinderen was er een heuse kinderdisco, met muziek, discoverlichting. Er werd veel gedanst, gerend en vooral veel gelachen.

Het programma dat we voor de dag hadden bedacht, dat enkele kennismakingsspellen en gesprekken omvatte, hebben we al snel aan de wilgen gehangen aangezien De Klinker daar veel te vol voor was. Wel hebben we na het eten een kringgesprek gehouden, in het Engels en Arabisch om te pijlen waar deze vrouwen eigenlijk behoefte aan hadden: wat zouden ze zelf graag willen doen in de Klinker? Het antwoord was duidelijk: alles! Zelfs slapen want dat gaat ook slecht op Heumensoord. We spraken meerdere vrouwen die al maanden op Heumensoord zitten maar pas een of twee keer in de stad waren geweest, een vrouw zei: we wachten daar tot de dag voorbij gaat, dan gaan we eten en dan gaan we slapen en de volgende dag is weer hetzelfde. Er is dus veel behoefte aan afleiding. Veel vrouwen zouden heel graag willen koken, anderen wilden graag studeren en er is ook behoefte aan sporten en bewegen.

De meningen waren verdeeld over de aanwezigheid van mannen: sommige vrouwen maakte het helemaal niet uit maar anderen gaven aan dat ze het wel fijn vonden om onder vrouwen te zijn. Na het gesprek was er cake en daarna werd er ontdekt dat je telefoons kan aansluiten op de geluidsinstallatie en ging het los: er werd volop gedanst.

Wij kijken terug op een leuke en geslaagde dag en toen we terugreden naar Heumensoord hebben we ook veel enthousiasme gehoord. Er is duidelijk veel behoefte aan dit soort activiteiten in een mens en vrouw-vriendelijke ruimte zoals de Klinker. We hopen dat dit kan uitgroeien tot een situatie waarin mensen van Heumensoord de Klinker kunnen vinden om daar zelf hun activiteiten te ontwikkelen.

Op 19 februari organiseren we in vervolg hierop een lunch met aansluitend een feest in de onderbroek met de bedoeling wat informeler met mensen te kunnen kletsen over hun ideeën. We zijn op zoek naar mensen die willen helpen hier een vervolg aan te geven, dus als je daarin geïnteresseerd bent kom vooral langs!

 

 

Samen tegen de verdeel en heers politiek

Samen tegen de verdeel en heers politiek

Door Tommy Ryan – Anarchistische Groep Nijmegen

Hoe de samenleving wordt uitgespeeld tegen vluchtelingen
Nu er sinds deze zomer ook weer meer vluchtelingen naar Nederland komen klinkt het geluid steeds sterker dat er écht geen ruimte voor hen is – zelfs dat er geen ruimte dóór hen is. Vooral dit laatste hoort men zeggen over de woningmarkt, maar dit geld ook voor bijvoorbeeld de zorg. De afgelopen jaren hebben we echter gezien dat politieke partijen over het hele spectrum hebben bijgedragen aan de uitverkoop van ons land – van PvdA tot VVD en PVV tot GroenLinks. In plaats van een gemeenschappelijk front te vormen tegen de verantwoordelijken, worden we met de irrationaliteit van het moment nu echter tegen elkaar uitgespeeld en vecht men met elkaar om de kruimels.

Eigenlijk alle politieke partijen dragen verantwoordelijkheid voor de sociale afbraak van Nederland en de stemmingmakerij die hierbij inmiddels op gang is gekomen. Allen vinden het compleet normaal dat er topfunctionarissen zijn die tonnen verdienen, dat er miljarden in straaljagers wordt geïnvesteerd, (private) banken overeind worden gehouden en dat er ondertussen wordt bezuinigd op zorg, onderwijs, sociale woningbouw en werkloosheidssteun. Met de nieuwe vluchtelingenstroom die deze zomer op gang is gekomen diende zich het perfecte zwarte schaap aan om de oorzaak van het sociale verval in de schoenen te schuiven – verval dat steeds tastbaarder wordt.

Door de wegbereiding van Geert Wilders en zijn PVV zien we dat racistische en nationalistische politiek steeds dieper geworteld zijn geraakt in Nederland. De stemmingmakerij tegen de vluchtelingen komt daarbij uit alle hoeken. Een klassiek voorbeeld is Tweede Kamerlid Halbe Zijlstra (VVD). Hij hielp perverse fantasieën de wereld in over vluchtelingen die “ooglidcorrecties, borstverkleiningen of –vergrotingen” en “complete tandrenovatie” zouden genieten op ‘onze kosten’. Het politiek correcte gekonkel dat pas op gang komt als er ophef ontstaat spreekt boekdelen. Hij censureert zichzelf achteraf alsnog, maar hoe lang is dit nog nodig? Zijlstra was slechts één van de vele gedreven politici die de afgelopen tijd stonden te trappelen om ‘streng doch rechtvaardig’ grenzen te stellen voor de vluchtelingen. Maar waar hebben we het nu eigenlijk feitelijk over?

De afbraak van sociale huur
Waarom is er bijvoorbeeld eigenlijk een tekort aan sociale huurwoningen? Het tekort aan sociale huurwoningen is niet iets dat afgelopen zomer plotsklaps is ontstaan. Het bestaat eigenlijk al sinds de jaren ’80. Sinds 2014 wordt de sociale woningmarkt echter rigoureus hervormd. Deze herstructurering bestaat uit maatregelen die leiden tot vergaande privatisering in de sociale woningmarkt. Alleen vorig jaar zijn al ruim 7000 sociale huurwoningen aan grote investeringsmaatschappijen (met winstoogmerk) verkocht. In totaal is de verwachting dat als deze plannen volledig doorgang vinden er 200.000 tot 300.000 sociale huurwoningen in private handen komen.

Voorbeelden van grote herstructureringen in Nijmegen zijn te zien in wijken als het Waterkwartier, de Wolfskuil en het Willemskwartier. In al deze wijken is een groot deel van de sociale huurwoningen gesloopt en hiervoor zijn duurdere koopwoningen in de plaats gekomen. De woningen liggen vaak dicht bij het centrum en de grond er van is de afgelopen jaren sterk in waarde gestegen. Hierop wordt getracht flinke winsten te behalen. Er is wel een terugkeerbeleid voor de oorspronkelijke buurtbewoners maar een groot deel kan de stijging van de lasten niet betalen. De oude bewoners worden daarmee vaak naar de buitenring van de stad verbannen waar de grond (nog) relatief goedkoop is. Dit proces is gaande op veel plekken in Nederland en Europa en heeft grote gevolgen op het bestaan van mensen. Het is een regelrechte aanval op de bestaanszekerheid van de onderste helft van de maatschappelijke ladder.

Afbraak van de zorg
Niet alleen de sociale woningmarkt maar ook de zorg ligt onder vuur. Ook hierover horen wij tegenwoordig de meest waanzinnige verhalen over de ronde doen: van de zorg voor ouderen tot wachtrijen in ziekenhuizen en daklozen die geen onderkomen hebben, plots staat alles in relatie tot de vluchteling. Opeens lijken mensen zich wel te interesseren om de zorg voor ouderen en daklozen.

Maar wat is er eigenlijk aan de hand in de zorg? Al tijden hebben we te maken met een stijging van het eigen risico en het verdwijnen van allerhande voorzieningen uit het zorgpakket, bezuinigingen in de thuiszorg, een herstructurering van de langdurige zorg, allen hebben ze enorme effecten op kwetsbare mensen in onze samenleving. Deze bezuinigingen en de groeiende invloed van het geld op onze zorg zijn bewuste politieke keuzes. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de toenemende invloed van de zorgverzekeringen op de dagelijks werkomstandigheden en aandacht van het zorgpersoneel.

Verantwoordelijkheid van de politiek
Het dwaalspoor dat de politiek heeft uitgezet in het politieke debat over de sociale afbraak leidt er uiteindelijk toe dat vluchtelingen nu als schuldigen kunnen worden aangewezen. Zo’n beetje alle politieke partijen steunen de economische herstructurering van Nederland waarbij onderlinge solidariteit en zorg voor elkaar wordt afgebroken – ten bate van de totale individualisering. Het is zaak te herkennen waar de oorsprong van de tekorten liggen en wie hier financieel gewin uit haalt. Uiteindelijk zijn het namelijk de private investeerders, grote ondernemingen, huisjesmelkers en jawel zelfs tandartsen die nu cashen op de opengebroken woningmarkt – op onze rekening. Voor de zorg geld dit voor verzekeringsmaatschappijen, banken en diezelfde private investeringsmaatschappijen. Zij hebben het karkas van het ooit op solidariteit gebaseerde zorgsysteem in Nederland omgetoverd tot een geïndividualiseerd en door winst gedreven bedrijf.

Klassenstrijd en internationale solidariteit van onderop
Als we effectief de wind uit de zeilen willen nemen bij rechts zullen we de sociale problematiek waarmee we worden geconfronteerd moeten adresseren. Het is belangrijk om vluchtelingen te steunen, maar door alleen maar hier op te focussen lopen we het risico dat we als beweging gemarginaliseerd worden en dat rechts een monopolie op deze thema’s weet te verwerven – iets dat al gaande is. Daarbij zijn deze thema’s onherroepelijk met elkaar verbonden.

Er is verzet nodig tegen de afbraak van onze sociale voorzieningen. Er is genoeg voor iedereen om een waardig bestaan te leiden en voor dat uitgangspunt moeten we gaan staan. In Nederland gaat er alleen al naar de rente op de staatsschuld jaarlijks 8 miljard euro direct in de kas van de banken – een veelvoud van wat de opvang voor vluchtelingen kost.

Daarbij komt dat de mensen die naar Nederland komen volledig zouden kunnen meedraaien in de samenleving. Dit is precies wat ze zelf ook willen en dit zou ook geen probleem moeten opleveren. Met meer mensen zullen de behoeft en van de samenleving evenredig mee stijgen. Dat zou dus ook op de arbeidsmarkt voelbaar zijn. Wanneer blijkt dat dit niet zo is zouden we de werkdruk die er nu is juist kunnen spreiden. Daarmee zouden we dan zelfs minder hoeven werken.

We hebben een totaal andere manier van denken nodig. Met de politieke armoede in Nederland worden nu de slachtoffers van het afb raakbeleid tegen de vluchtelingen uitgespeeld. Daarmee lopen we het risico allen met lege handen achter te blijven omdat de ware oorsprong van onze problematiek niet geadresseerd wordt.

“IF YOU ARE NOT CAREFUL, THE NEWSPAPERS
WILL HAVE YOU HATING THE PEOPLE WHO ARE
BEING OPPRESSED AND LOVING THE PEOPLE
WHO ARE DOING THE OPPRESSING.”

MALCOLM X

Succesvolle demonstratie Nijmegen Gastvrij

Afgelopen zaterdag 21 november hebben we met een kleine 1000 mensen door Nijmegen gedemonstreerd onder het thema Nijmegen Gastvrij, solidariteit zonder grenzen.

demo1

De sfeer tijdens de demonstratie was top. Er werd gezongen, gedanst, geschreeuwd, geluisterd naar intense toespraken. In een rondgang door het centrum en Nijmegen-Oost hebben we luidkeels laten horen dat migranten welkom zijn. Toen aan het einde van de demonstratie de avond viel liepen we dansend het centrum in. Naast onze geplande toespraken waren er veel mensen die spontaan iets wilde zeggen wat zorgde voor veel mooie bijdragen in vele talen door mensen uit vele landen.

We willen graag iedereen die is gekomen bedanken voor hun komst. Een speciaal dankwoord voor alle mensen die vanuit Heumensoord zijn gekomen en de mensen van wij zijn hier uit Amsterdam. Verder nog dank aan theaterstraat voor de geluidswagen en het busvervoer, dank aan Le Sabot voor het heerlijke eten voor de demonstranten, dank aan Kladeradatsch voor de muziek en dank aan alle anderen die hebben meegeholpen.

We kijken terug op een geweldige samenkomst van mensen, een strijdbare sfeer en een uitlaatklep voor iedereen. Maar we moeten niet vergeten dat onze strijd nog niet gestreden is. Er zullen onmenselijke plannen blijven zijn waar we ons tegen moeten verzetten. Zoals het op straat zetten van zojuist aangekomen migranten. Elke dag zijn er nieuwe situaties in de levens van mensen die simpelweg niet acceptabel zijn zoals de razzias in de gezinslocaties waar mensen elke dag in angst leven. Helaas stopt de lijst hier niet. Nijmegen blijf strijdbaar, Nijmegen blijf gastvrij!

Hospitality is not fixed! Hospitality as welcoming the uncertainties of human relations

Hospitality is not fixed! Hospitality as welcoming the uncertainties of human relations

– Kolar and Arlene

In a globalizing world hospitality is not anymore about ‘Us’ Welcoming ‘Them’ because it became unclear who is ‘Us’ and who is ‘Them’. In the same time, the feeling of ‘being welcome or not’ is not something only relevant to ‘new arrivals’, but also experienced by many people living in a society for very long and yet feeling unwelcome and excluded. Hospitality is then something that is a process initiated and negotiated constantly. However, in the debates of migration and hospitality from the point of view of countries and nation-states there is a tendency to assume homogenous fixed groups of ‘Us’ welcoming ‘Them’ as if these are fixed boxes. Words such as ‘our’ society and ‘them’ refugees/migrants are being used. Who has the power to welcome whom? Who is forced to depend on whose hospitality and why? These are important power-related questions we have to confront today.

The voices of refugees and undocumented migrants are conflicting. They are pushed to reject help (“I do not want help! I want to work and contribute to society“) while at the same time admitting to the realities of dependency on help of others (“I have no rights but to demand hospitality!“). The reality of hospitality is based on unequal relations of dependency that criminalizes people travelling and living without papers that they are unable to get. We then call for hospitality as a process in which (rather than ‘Us’ welcoming ‘Them’ based on a system of documents) individual and collective roles are constantly negotiated, identities are constantly being shaped in relation to each other, and even the most powerless have power in just sheer presence by simply being there with all the differences and the power of silences that silenced voices bring. So can we imagine a world and societies based on no borders of documents? Can we think of hospitality based on the notion that travelling and migration is as normal to human nature, as much as staying ‘in place’? Can we think of hospitality based on friendships rather than fear? Can we think of hospitality as the process of being hospitable to the uncertainties of human inter-actions and inter-human actions? Because that is what hospitality is about —a practice of being open to the unpredictabilities of one’s own transformations in relation to each other and of such human interactions. It is about the willingness to give and take at the same time.

Cross-Border Friendship
by Arlene

Welcome!
Feel warm, my home is your home!
The earth belongs to everyone.
There are no borders.
Everyone is free to go and stay where (s)he wants.
Everybody gives shelter and food to the travellers,
because they travel themselves and want to be treated the same way.
Nobody will be a foreigner because we live in the same land/world.
I am ready, motivated to be with you like a friend because I am glad to
have a new friend.

Bus vanuit Amsterdam naar Nijmegen Gastvrij

Bus vanuit Amsterdam naar demo Nijmegen Gastvrij

Aanstaande zaterdag zal er in Nijmegen, onder de noemer 'Nijmegen
Gastvrij!', een demonstratie gehouden worden tegen vreemdelingenhaat en
voor solidariteit en vrijheid van beweging. Vanuit Amsterdam zal er een
bus rijden. Als je mee wil kan je je opgeven via:
busnaarnijmegen <at > riseup.net

Als je het kunt betalen wordt een donatie van 10 euro gesuggereerd, maar
meedoen is natuurlijk belangrijker dan betalen.

Meer info over de demo kun je vinden op
https://nmgngastvrij.wordpress.com

Bus from Amsterdam to demo Nijmegen Gastvrij

Coming saturday there will be a demo in Nijmegen called 'Nijmegen
Gastvrij!'. The demo will march against xenophobia and for solidarity
and freedom of movement. There will be a bus going from amsterdam. If
you'd like to join the bus, reserve your place through:
busnaarnijmegen <at> riseup.net

If you can afford it, a donation of 10 euro is suggested, but
participating is of course more important than paying.

More info on the demo can be found at
https://nmgngastvrij.wordpress.com

Méér dan ‘gasten’: geef vluchtelingen een stem in het debat!

Niemand in het land kan het zijn ontgaan. Al maandenlang voert de komst van duizenden vluchtelingen naar Nederland de boventoon in het publieke debat. Hoe en waar moeten al die mensen worden opgevangen? Hebben ze een toekomst in Nederland? En hoe zou die er dan uitzien? Maar wat wel opvalt, is dat dit debat eigenlijk alleen óver, en nooit mét die vluchtelingen wordt gevoerd. En dat is, op z’n zachtst gezegd, problematisch. In een samenleving die pretendeert ‘democratisch’ te zijn, zou iedereen die het aangaat immers een stem moeten hebben in dat democratisch debat. En dat geldt dus ook voor deze groep nieuwe inwoners van Nederland. Continue reading “Méér dan ‘gasten’: geef vluchtelingen een stem in het debat!”